Privacy

Lees al het laatste nieuws over Privacy

Wat is privacy?

Privacy is een grondrecht. Je leest in artikel 10 van de Grondwet het volgende: 

  1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.
  2. De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens.
  3. De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op verbetering van zodanige gegevens.

De Van Dale geeft een betekenis voor privacy die voor menigeen beter te begrijpen is: De mogelijkheid om in eigen omgeving helemaal zichzelf te zijn: iemands privacy schenden zich ongevraagd met zijn privéleven bemoeien. Privacy is dus een grondrecht van iedere Nederlander en die wet beschermt jouw privacy. Privacy is een voorwaarde om vrij te zijn in wie je bent en wat je doet, zo stelt Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Waarom is je privacy zo belangrijk?

Privacy is erg belangrijk.  Zeggen dat je niets te verbergen hebt, kan echt niet meer. Je hebt namelijk altijd iets te verbergen, je privacy is namelijk een groot goed. Samenvattend kun je zeggen: Privacy gaat erover dat jij de regie houdt. Zodat je vrij kunt zijn in wie je bent en wat je doet.

  • Privacy gaat erover dat mensen regie houden over hun gegevens. En dat bijvoorbeeld één foto waar iemand als dronken tiener op staat, niet zijn of haar toekomst bepaalt.
  • Het gaat erom dat we niet continu gevolgd worden, dat onze medische gegevens veilig zijn, dat we iets kunnen doen tegen een automatisch genomen besluit over ons.
  • Het gaat over zeggenschap over onze eigen persoonsgegevens.

Welke big techbedrijven beschermen je privacy echt (niet)?

Gerelateerde artikelen

Privacy en sociale media

Privacy en apps

Privacy en zoekmachines 

Privacy Tips

Meer over privacy 

Dit vind je misschien ook leuk